PRIVATUMO POLITIKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Lovų Rojus“, juridinio asmens kodas: 305544717, registruotos buveinės adresas: Taikos g. 243-5, LT-05213 Vilnius (toliau – Bendrovė, mes, mūsų, mums) šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikia informaciją apie tai, kaip yra renkami, naudojami, saugomi ir kitaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys naudojantis Bendrovės valdoma interneto svetaine https://www.lovurojus.lt (toliau – lovurojus.lt).

Privatumo politika yra parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

Privatumo politika taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius Lovurojus.lt, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių, kt.) naudojate. Naudodamiesi lovurojus.lt turite patvirtinti, kad perskaitėte šią Privatumo politiką ir su ja sutinkate. 

Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, rekomenduojame nesinaudoti lovurojus.lt.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Lovų Rojus“, teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 305544717, buveinės adresas:  Taikos g. 243-5, LT-05213 Vilnius,  telefono Nr.: Lovu Rojus Mobilus telefonas, elektroninio pašto adresas: lovurojus@gmail.com

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi šių principų:

Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu
Tikslo apribojimo principas Jūsų asmens duomenys renkami aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu
Duomenų kiekio mažinimo principas tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi
Saugojimo trukmės apribojimo principas Jūsų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi
Vientisumo ir konfidencialumo principas Jūsų asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Jūsų asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, taip pat nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Mes tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenų kategorijos Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenys gaunami
 • tapatybės identifikavimo duomenys
 • vardas
 • pavardė
 • iš Jūsų tiesiogiai
 • iš Jūsų atstovo
 • kontaktiniai duomenys
 • telefono numeris
 • iš Jūsų tiesiogiai
 • iš Jūsų atstovo
 • atstovavimo duomenys
 • atstovavimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų turinys
 • elektroninio pašto adresas
 • adresas
 • iš Jūsų tiesiogiai
 • iš Jūsų atstovo
 • užklausos duomenys
 • užklausos data, laikas, numeris
 • užklausos ir jos priedų turinys
 • atsakymo į užklausą data, laikas, numeris
 • atsakymo į užklausą turinys
 • užklausai įvykdyti būtini duomenys
 • iš Jūsų tiesiogiai
 • iš Jūsų atstovo
 • iš trečiųjų asmenų (paslaugų teikėjų, viešojo administravimo subjektų, kt.)
 • pirkimo duomenys
 • užsakymo data, laikas, numeris
 • užsakymo turinys
 • informacija apie atsiskaitymus
 • informacija apie prekių pateikimą
 • informacija apie prekių užnešimą
 • informacija apie prekių surinkimą
 • informacija apie užsakymo vykdymą
 • informaciją apie prekių grąžinimą
 • bendravimo vykdant užsakymą turinys
 • iš Jūsų tiesiogiai
 • iš Jūsų atstovo
 • iš trečiųjų asmenų (paslaugų teikėjų, kredito įstaigų, lizingo bendrovių, kt.)
 • sugeneruojami užsakymo priėmimo ir vykdymo eigoje
 • sukuriami ir fiksuojami automatiškai slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba
 • susipažinimo su dokumentais duomenys
 • žyma apie susipažinimą su pirkimo – pardavimo taisyklėmis, Privatumo politika ir (ar) kitais mūsų dokumentais
 • susipažinimo su pirkimo – pardavimo taisyklėmis, Privatumo politika ir (ar) kitais mūsų dokumentais data ir laikas
 • sukuriami ir fiksuojami automatiškai slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba
 • vaizdo kamerų stebėjimo duomenys
 • Jūsų atvaizdas
 • vaizdo medžiaga
 • iš Jūsų, kai patenkate į vaizdo kamerų stebėjimo lauką
 • socialinio tinklo paskyros duomenys
 • paskyros vardas
 • paskyros profilio nuotrauka
 • Jūsų išreikštos reakcijos („patiktukai“) paskelbtai informacijai
 • Jūsų palikti komentarai
 • mūsų paskyroje Jūsų patalpintas turinys
 • iš Jūsų
 • iš socialinių tinklų ar kanalų
 • Jūsų pasirinkimu pateikiami duomenys
 • informacija, kurią pateikiate apie save
 • iš Jūsų tiesiogiai
 • iš Jūsų atstovo

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Užklausos (prašymo, skundo, konsultacijos, kt.) nagrinėjimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti Jūsų užklausą, ją tinkamai išnagrinėti ir pateikti atsakymą bei kitą reikiamą informaciją. 

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminas
 • tapatybės identifikavimo duomenys
 • kontaktiniai duomenys
 • atstovavimo duomenys
 • užklausos duomenys
 • pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)
 • teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.)
 • teisėtas interesas ginti mūsų teises, kai kyla ginčas ar yra tikimybė jam kilti (BDAR 6 str. 1 d. f p.)
 • užklausos vykdymo metu
 • 1 metus po užklausos įvykdymo
 • jei kyla ginčas ar yra tokio ginčo tikimybė – iki sueis pareiškimo, skundo ir pan. pateikimo terminas, ieškinio senaties terminas, įsiteisės galutinis sprendimas

Informuojame, kad mes negalėsime išnagrinėti Jūsų užklausos (prašymo, skundo, konsultacijos ir kt.) ir pateikti atsakymo į ją, jeigu Jūs nepateiksite ar neleisite mums tvarkyti atitinkamų Jūsų asmens duomenų arba pateiksite mums neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis.

Prekių pardavimas ir paslaugų teikimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti Jūsų užsakymus, juos administruoti ir vykdyti, teikti su tuo susijusias paslaugas (prekių pristatymo, surinkimo, užnešimo, grąžinimo ir kt.), apdoroti mokėjimus, išduoti sąskaitas, bendrauti su Jumis su užsakymu ir vykdymu susijusiais klausimais ir kt.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminas
 • tapatybės identifikavimo duomenys
 • kontaktiniai duomenys
 • atstovavimo duomenys
 • pirkimo duomenys
 • susipažinimo su dokumentais duomenys
 • pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)
 • teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.)
 • teisėtas interesas ginti mūsų teises, kai kyla ginčas ar yra tikimybė jam kilti (BDAR 6 str. 1 d. f p.)
 • užsakymo galiojimo metu
 • 10 metų po užsakymo galiojimo pabaigos
 • jei kyla ginčas ar yra tokio ginčo tikimybė – iki sueis pareiškimo, skundo ir pan. pateikimo terminas, ieškinio senaties terminas, įsiteisės galutinis sprendimas

Informuojame, kad Jūs negalėsite pateikti mums užsakymo ir mes negalėsime sudaryti su Jumis pirkimo – pardavimo sutarties ar įvykdyti su Jumis sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu Jūs nepateiksite ar neleisite mums tvarkyti atitinkamų Jūsų asmens duomenų arba pateiksite mums neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis.

Paskyros administravimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad užtikrintume Jums galimybę registruotis ir jungtis prie Jūsų paskyros lovurojus.lt, taip pat tinkamą ir efektyvų Jūsų susikurtos paskyros lovurojus.lt veikimą ir saugumą.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminas
 • registracijos, prisijungimo, paskyros duomenys
 • susipažinimo su dokumentais duomenys
 • Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
 • Jūsų paskyros galiojimo metu

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu paskyros administravimo tikslu, bet kuriuo metu panaikindamas savo paskyrą. Tą galite padaryti susisiekdami su mumis elektroniniu paštu lovurojus@gmail.com arba telefonu Lovu Rojus Mobilus telefonas.

Tiesioginė rinkodara

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad Jūs galėtumėte gauti mūsų naujienlaiškius.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminas
 • tapatybės identifikavimo duomenys
 • kontaktiniai duomenys
 • susipažinimo su dokumentais duomenys
 • Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
 • Jūsų sutikimo galiojimo metu

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, bet kuriuo metu atsisakydami tiesioginės rinkodaros pranešimų (naujienlaiškių, pasiūlymų ir pan.). Tą galite padaryti paspausdami tiesioginės rinkodaros pranešimo atsisakymo nuorodą tokio pranešimo pabaigoje arba susisiekdami su mumis elektroniniu lovurojus@gmail.com arba telefonu Lovu Rojus Mobilus telefonas.

Žaidimų, akcijų, konkursų organizavimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad Jūs galėtumėte dalyvauti ir laimėti prizus mūsų organizuojamuose žaidimuose, akcijose, konkursuose, tame tarpe mūsų socialinių tinklų Facebook ir Instagram paskyrose bei Youtube kanale.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminas
 • tapatybės identifikavimo duomenys
 • kontaktiniai duomenys
 • socialinio tinklo paskyros duomenys
 • Jūsų pasirinkimu pateikiami duomenys
 • Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
 • teisėtas interesas ginti mūsų teises, kai kyla ginčas ar yra tikimybė jam kilti (BDAR 6 str. 1 d. f p.)
 • žaidimo, akcijos, konkurso metu
 • 1 metus po žaidimo, akcijos ar konkurso pabaigos
 • jei kyla ginčas ar yra tokio ginčo tikimybė – iki sueis pareiškimo, skundo ir pan. pateikimo terminas, ieškinio senaties terminas, įsiteisės galutinis sprendimas
 • asmens duomenys, kuriuos pateikiate atlikdami veiksmus socialiniame tinkle ar kanale, saugomi socialinio tinklo ar kanalo valdytojo nustatytais terminais, ir mes negalime daryti tam jokios įtakos

Informuojame, kad Jūs negalėsite dalyvauti ir laimėti prizus mūsų organizuojamuose žaidimuose, akcijose, konkursuose, jeigu Jūs nepateiksite ar neleisite mums tvarkyti atitinkamų Jūsų asmens duomenų arba pateiksite mums neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslu, bet kuriuo metu atsisakydami dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse. Tą galite padaryti susisiekdami su mumis elektroniniu paštu lovurojus@gmail.com arba telefonu Lovu Rojus Mobilus telefonas. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose ir socialiniuose kanaluose galite įgyvendinti socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka.

Vaizdo stebėjimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti Jūsų bei kitų asmenų sveikatos bei gyvybės saugumą, taip pat Jūsų, kitų asmenų bei mūsų turto saugumą.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminas
 • vaizdo kamerų stebėjimo duomenys
 • teisėtas interesas užtikrinti asmenų ir turto saugumą (BDAR 6 str. 1 d. f p.)
 • vaizdo įrašai saugomi 14 dienų ir automatiškai trinami laikmenoje saugant naujus vaizdo įrašus
 • užfiksavus galimai neteisėtą veiką, nelaimingą atsitikimą, kitą incidentą – iki atitinkamo tyrimo pabaigos ir (ar) įsiteisės galutinis sprendimas

Informuojame, kad mūsų parduotuvių, prekių atsiėmimo punktų, sandėlių, administracinių patalpų viduje ir išorėje yra įrengtos vaizdo kameros, kurios fiksuoja ir įrašo vaizdą, patenkantį į vaizdo kamerų stebėjimo lauką. Prieš patenkant į mūsų pastatą, patalpas ar teritoriją, kurioje yra vykdomas vaizdo stebėjimas, pateikiami informaciniai pranešimai dėl vykdomo vaizdo stebėjimo.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus, atsižvelgiant į konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus. 

Ilgesnis, nei nustatytas Privatumo politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai asmens duomenys yra reikalingi tikslu pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba yra kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai. 

Pasibaigus nustatytam ar pratęstam asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami (ištrinami) be galimybės juos atkurti.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų asmens duomenis perduodame tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi, taip pat, kai tai yra būtina pagal teisės aktų reikalavimus. 

Asmens duomenų gavėjų kategorijos Asmens duomenų gavėjų pavyzdinis sąrašas
Paslaugų teikėjai prekių pristatymo, prekių surinkimo, prekių užnešimo, buhalterines, informacinių technologijų priežiūros, elektroninių ryšių, skolų išieškojimo, archyvavimo paslaugas teikiantys asmenys, lizingo bendrovės, kt.
Kredito įstaigos bankai, kredito unijos, kt.
Viešojo administravimo subjektai teisėsaugos institucijos, Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kt.
Valstybės įgalioti asmenys antstoliai, notarai, kt.
Konsultantai advokatai (advokatų padėjėjai), auditoriai, patarėjai, kt.
Duomenų tvarkytojas fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri mūsų vardu ir sudarytos sutarties pagrindu tvarko Jūsų asmens duomenis
Draudimo bendrovės Draudimo bendrovės, susijusios su asmens sveikatai ar turtui padarytos žalos atlyginimu

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Teisė būti informuotam Jūs turite teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą. Informacija apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje
Teisė susipažinti su asmens duomenimis Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis
Ištaisymo, patikslinimo teisė Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad mes papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis
Ištrynimo teisė („teisė būti pamirštam“) Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: (1) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo saugomi ar kitaip tvarkomi; (2) atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; (3) asmens duomenys tvarkomi neteisėtai; (4) nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis; (5) nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu; (6) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktuose mums nustatytos prievolės
Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: (1) Jums užginčijus tvarkomų asmens duomenų tikslumą (asmens duomenų tvarkymas apribojamas tokiam laikotarpiui, per kurį mes patikrinsime asmens duomenų tikslumą); (2) asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti; (3) mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti, apginti teisinius reikalavimus; (4) Jūs paprieštaravote asmens duomenų tvarkymui (asmens duomenų tvarkymas apribojamas tokiam laikotarpiui, per kurį mes patikrinsime, ar mūsų teisėtos asmens duomenų tvarkymo priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis)
Teisė į duomenų perkeliamumą Jūs turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu arba vykdant sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Kai techniškai įmanoma, Jūsų prašymu asmens duomenis galime tiesiogiai persiųsti kitam Jūsų nurodytam duomenų valdytojui. Šiuo atveju mes nevertiname, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti Jūsų asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti Jūsų asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas Jūsų asmens duomenų saugumo priemones. Mes neprisiimame atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai jie tvarkomi mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslu, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.
Teisė netaikyti tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamą sprendimą Jūs turite teisę reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį.
Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 271 2804, 8 5 279 1445, el. paštas ada@ada.lt

PRAŠYMO DĖL JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

Norėdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, pateikite mums pasirašytą laisvos formos prašymą arba užpildytą ir pasirašytą mūsų parengtą prašymo įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises formą (kreipkitės į mus žemiau nurodytais būdais ir mes pateiksime Jums šią formą). 

Prašymą galite pateikti šiais būdais:

 • asmeniškai Jums ar Jūsų atstovui atvykus pas mus adresuP.C. BIG, BALTIC BALDŲ CENTRAS, II aukštas
  Lovų Rojus, Ukmergės g. 369, Vilnius 12130
 • paštu adresu: P.C. BIG, BALTIC BALDŲ CENTRAS, II aukštas
  Lovų Rojus, Ukmergės g. 369, Vilnius 12130
 • elektroniniu paštu: lovurojus@gmail.com     
 • telefonu: Lovu Rojus Mobilus telefonas (pasiteirauti dėl prašymo formos, jos užpildymo, pateikimo būdo ir kt.)

Informuojame, kad teikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti mums savo tapatybę:

 • teikdamas prašymą asmeniškai – pateikti originalų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
 • teikdamas prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka
 • teikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis – pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, pasirašytą elektroniniu parašu

Informuojame, kad prašymą gali pateikti Jūsų teisėtas atstovas. Atstovas, teikdamas prašymą Jūsų vardu, privalo patvirtinti mums savo tapatybę ir pateikti mums atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą. 

Informuojame, kad anoniminiai prašymai, taip pat prašymai, kurie yra neužpildyti, neįskaitomi, nepasirašyti, surašyti ne lietuvių kalba ir pan. nenagrinėjami. Esant abejonių dėl prašymą pateikusio asmens ar jo atstovo tapatybės arba atstovavimo pagrindo, mes turime teisę paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti prašymą pateikusio asmens tapatybę ir (arba) atstovavimo pagrindą.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto jų tvarkymo, taip pat nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, mes taikome atitinkamas technines ir organizacines priemones. 

Primename, kad, nors mes imamės visų būtinų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė, interneto pagalba atliekamas veiksmas ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Todėl prašome ir Jūsų imtis visų protingų priemonių, reikalingų asmens duomenims apsaugoti (pvz., naudoti „stiprius“ slaptažodžius, į naudojamus įrenginius įdiegti antivirusines programas, nevykdyti įtarimą keliančių operacijų ir pan.). 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS, PREKĖS IR PASLAUGOS

Informuojame, kad lovurojus.lt gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų interneto svetaines, prekes ir paslaugas, programas ir pan., kurių mes nekontroliuojame. Mes nesame atsakingi už informacijos, kurią surinko ir pateikė trečiosios šalys, saugumą, teisingumą ir privatumą.

Ši Privatumo politika nėra taikoma trečiųjų šalių interneto svetainėms, programoms, paslaugoms ir pan., net jei jomis naudojatės ar gaunate prieigą prie jų lovurojus.lt esančiomis priemonėmis. Ši Privatumo politika nėra taikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte susipažinti su privatumo sąlygomis, paskelbtomis tokių trečiųjų asmenų interneto svetainėse ar programose, ar kurios taikomos naudojantis tokių trečiųjų asmenų paslaugomis. 

SLAPUKAI

Interneto svetainėje www.lovurojus.lt yra naudojami slapukai. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Slapukai nesukelia jokios žalos Jūsų įrenginiui. Slapukai padeda užtikrinti sklandų lovurojus.lt veikimą, leidžia stebėti lankymosi lovurojus.lt trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie lovurojus.lt lankytojų skaičių, padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį lovurojus.lt lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi lovurojus.lt istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai, atmesti kai kurie slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Daugiau informacijos, kaip valdyti slapukus: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie interneto svetainės.

Interneto svetainėje www.lovurojus.lt naudojamų slapukų aprašus galite rasti čia:

Google:  policies.google.com 

Facebook:  facebook.com 

Mes galime naudotis Google Analytics ir/ar kitų svetainės analitikos paslaugas teikiančių tiekėjų įrankiais. Google Analytics ir kiti analitikos įrankiai naršymo duomenis renka slapukų ir panašių technologijų pagalba. Norėdami išjungti analitinius slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics platformai rinkti duomenis apie jūsų naršymą, galite įsidiegti papildomą naršyklės įskiepą: tools.google.com

Mes galime naudotis Google, Adform ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Paprastai reklamos tiekėjai, kaip savarankiški asmens duomenų valdytojai, slapukų ir panašių technologijų pagalba renka Jūsų naršymo lovurojus.lt duomenis, kad galėtų pateikti Jums aktualią interneto reklamą lovurojus.lt, kitose interneto svetainėse ir kituose internetinės reklamos kanaluose (socialiniuose tinkluose, socialiniuose kanaluose, interneto paieškos sistemose ir pan.). Daugiau informacijos, kaip atšaukti tikslinius (komercinius) slapukus arba juos atmesti, rasite čia: 

Google Ads:  myaccount.google.com 

Facebook Ads:  facebook.com 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo lovurojus.lt dienos. Mes turime teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti Privatumo politiką. Nauja Privatumo politikos redakcija įsigalioja paskelbus ją lovurojus.lt.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • asmeniškai Jums ar Jūsų atstovui atvykus pas mus adresu P.C. BIG, BALTIC BALDŲ CENTRAS, II aukštas
  Lovų Rojus, Ukmergės g. 369, Vilnius 12130
 • paštu adresu: P.C. BIG, BALTIC BALDŲ CENTRAS, II aukštas
  Lovų Rojus, Ukmergės g. 369, Vilnius 12130
 • elektroniniu paštu: lovurojus@gmail.com
 • telefonu: Lovu Rojus Mobilus telefonas