Garantinis Raštas / UAB LOVŲ ROJUS

Garantija pagal įstatymą. Kokybės (komercinė) garantija:
1.1. CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl Prekių trūkumų pareikšti (garantija pagal įstatymą).
1.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
1.3. Pardavėjo suteikiamas kokybės (komercinės) garantijos terminas:
• Baldo karkasui – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai;
• Minkštoms baldo dalims – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai;
• Baldo mechanizmams ir jų komponentams – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai;
• Visai elektroninei įrangai ir jos komponentams – 12 (dvylika) mėnesių;
• Čiužiniams ir antčiužiniams – 2 metai;
• Užvalkalams – 12 mėnesių (jeigu per šį terminą sugenda užtrauktukas, išyra siūlė);
1.4. Kokybės (komercinė) garantija nevaržo Pirkėjo (vartotojo) teisių įsigijus netinkamos kokybės Prekę.
1.5. Garantija taikoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.6. Čiužinų ir antčiužinių pagrindui suteikiama 2 metų garantija. Jeigu trūkumai bus pripažįstami garantiniais, pardavėjas pašalins trūkumus
arba pakeis prekę kita tokios pačios arba labai panašios sudėties čiužiniu ar antčiužiniu.
Prekės kokybės trūkumais nėra laikoma ir garantijos sąlygos nėra taikomos:
2.1. Atsiimant prekes iš Pardavėjo sandėlio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės
(išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę transportuojant/surenkant/nešant dėl pirkėjo veiksmų
po prekės priėmimo) nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio.
2.2. Jei prekė atitinka Gamintojo pateiktą kokybės standartą;
2.3. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas Prekes užsako skirtingu metu (t.y. ne tą pačią dieną), Pardavėjas Prekes gali gaminti skirtingu metu (t.y.
skirtingomis gamybos partijomis), dėl ko Prekės (kaip skirtingų gamybos partijų gaminiai) gali skirtis (audinio, odos, medienos ir/ar kt.
atspalviais) ir tekstūra;
2.4. Tam tikros Prekių dalys (atraminė dalis už pagalvių, sėdimųjų dalių šonai, ištiesiamasis čiužinys) yra aptraukiami iš pagalbinio audinio, kurio
spalva gali skirtis nuo pagrindinio Prekės audinio spalvos;
2.5. Trūkumams, atsiradusiems dėl: netinkamo naudojimo ir priežiūros; naudojimo ne pagal paskirtį; vagystės; stichinių nelaimių; gaisro;
buitinių faktorių; tyčinio sužalojimo; instaliavimo, įrengimo, montavimo ar remonto darbų, atliktų ne Pardavėjo; į/ant Prekių patekusių pašalinių
daiktų, medžiagų ar skysčių ir kitų išorinio poveikio sukeltų pažeidimų;
2.6. Išvaizdos ir/ar kitiems kosmetiniams defektams, atsiradusiems dėl normalaus susidėvėjimo, atsiradusios gobeleno raukšlės, kurios
išlyginamos rankos perbraukimu;
2.7. +/- 5 cm minkštų baldų matmenų nukrypimams, lyginant su katalogo duomenimis.
2.8. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumams;
2.9. Lovos grotelių pakėlimo mechanizmui, jeigu čiužinio svoris yra didesnis kaip 40 kg;
2.10. Visų tipų dovanoms, nepriklausomai nuo to kas yra jų gamintojas.
2.11. Tarp Pirkėjui pateiktų audinių odų, medienos ir kt. pavyzdžių (biure, kataloguose, interneto svetainėje ir pan.) ir Prekės audinio yra galimi
atspalvių, tekstūros, raštų skirtumai;
2.12. Prekės, pagamintos iš natūralios odos ar dirbtinės odos yra slidesnės, nei pagamintos iš gobeleno; 2.13. Minkštieji svetainės baldai yra
skirti sėdėjimui ir poilsiui, bet ne nuolatiniam naudojimui, kaip miegamojo baldai; Svetainės baldams su miegama funkcija, naudojant
kasdieniniam miegojimui, būtinai naudokite antčiužinį arba storesnį paklotą;
2.14. Baldinio audinio, natūralios odos ir dirbtinės odos laisvumas ant minkšto baldo yra leistinas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio
tempimosi.
2.15. Baldiniams audiniams, natūraliai odai, dirbtinei odai ir bendrai baldo išvaizdai;
2.16. Naudojant prekę, jos minkštumas gali padidėti iki 18 %;
2.17. Naujiems baldams skleidžiant specifinį kvapą, kuris vėdinant patalpas išnyksta.
2.18. Prekėms kurių trūkumai buvo aptarti iš anksto ir klientui sutikus dėl jų raštiškai.
2.19. Išrinkus prekes ne pagal surinkimo instrukcijoje nurodytus brėžinius.
2.20. Ilgai sandėliuojama, neišpakuota prekė gali prarasti savo prekinę išvaizdą, gali atsirasti porolono susmigimų, audinio ar odos raukšlių;
2.21. Transportavimo ar sandėliavimo metu, atsiradusios raukšlės ar klostės, atsistatys kelių dienų bėgyje tinkamai sustačius prekę kambario
temperatūroje.
2.22. Natūrali oda gali turėti paviršiaus faktūros nelygumus ir storio skirtumus. Natūralių žymių būvimas, tokių kaip: randai, grūdingos
struktūros skirtumai, raukšlės, spalvų skirtumų niuansai yra tikros odos įrodymas, kuris atspindi unikalų gyvūno gyvenimą. Jie nėra laikomi
defektu.

2.23. Sėdmaišiai yra pripildyti pūtų polistirolo kamuoliukų, kurie priklausomai nuo eksploatacijos intensyvumo išsisėdi – tai yra natūralus prekės
susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, kuris nelaikomas prekės kokybės trūkumu.
Garantija netaikoma jei:
3.1. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės ir prakaitas daro neigiamą poveikį odai ir audiniui;
3.2. Jei baldas buvo naudojamas ne pagal paskirtį: šokinėta ant minkštų baldų dalių, sėdėta ant baldų atlošų, nugarėlės ir šoninių atramų
(porankių), laipiota ar kabėta ant korpusinių baldų stalčių, durelių, lentynų – baldai gali virsti ar kristi, dėl ko kiltų pavojus sveikatai.
3.3. Paviršiai buvo pažeisti aštriais daiktais;
3.4. Baldai buvo laikyti padidinto drėgnumo patalpose;
3.5. Baldai buvo valyti abrazyvinėmis priemonėmis;
3.6. Buvo nuimtos informacinės etiketės;
3.7. Netinkamai naudoti baldų mechanizmai – jie gali sulūžti, deformuotis, dėl ko kiltų prispaudimų, įstrigimų, sužeidimų, sužalojimų ir kt.
panašūs pavojai; prie mechanizmo vidinės dalies kišti pirštus, rankas, kojas, kitas kūno dalis bei pašalinius daiktus – mechanizmo veikiama jėga
gali sužeisti, sužaloti, pakenkti baldui;
3.8. Jeigu ant medinių paviršių buvo statomi šlapi arba karšti indai (pvz.: puodeliai, stiklinės ir pan.), kadangi tiek skysčiai, tiek karštis gali pažeisti
paviršių.
3.9. Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.
3.10. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu.
4. Reikalavimų dėl Prekių trūkumų pateikimas
4.1. Reikalavimai dėl Prekių trūkumų gali būti pareiškiami Pardavėjui, jeigu Pirkėjas:
4.2. Prekių trūkumus nustato per garantijos terminą, ir
4.3. Pateikia Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame nurodo Prekių trūkumus ir Pirkėjo reikalavimą ir
4.4. Prie prašymo prideda kasos aparato ar pirkimo – pardavimo kvitą, arba kitą Prekių pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį
dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kt).
4.5. Jeigu Pirkėjas neįvykdo 4.2, 4.3, 4.4 punktuose nurodytų sąlygų, Pirkėjo reikalavimas vykdomas tik Pardavėjui sutikus.
4.6. Pirkėjas reikalavimus dėl Prekių trūkumų turi pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės perdavimo
Pirkėjui dienos.
4.7. Pirkėjas, pateikęs Pardavėjui reikalavimą dėl Prekių trūkumų, turi sudaryti sąlygas Pardavėjui įvertinti Prekių kokybę, t.y.:
4.8. Pristatyti Prekes jų apžiūrai ir jų kokybės įvertinimui į Pardavėjo nurodytą vietą.
4.9. Prieš pristatant ir atiduodant prekes garantiniam aptarnavimui, remontui ar restauravimui, būtinai prekes išvalykite, tarpus tarp detalių
išsiurbkite, čiužinio užvalkalus išvalykite. Nepalikite augintinio kailio likučių. Perduokite prekę švarią ir tvarkingą. Gamintojas pasilieka teisę
Prekės nepriimti jei ji gali kelti antisanitarinę ar alergijos grėsmę.
4.10. Garantijos sąlygas atitinkantys ir pagrįsti Pirkėjo reikalavimai dėl Prekių trūkumų, už kuriuos yra atsakingas Pardavėjas, tenkinami per
protingą terminą.
4.11. Garantijos laikotarpiu pakeitus Prekę nauja, pakeitus Prekės dalį, detalę, taip pat bet kokiu kitu būdu pašalinus Prekės trūkumus (atstačius
kokybę), garantijos terminas nepratęsiamas ir baigiasi suėjus atitinkamam šiame garantiniame rašte nustatytam garantijos terminui.
4.12. Kitas Pirkėjo teises ir pareigas įsigijus netinkamos kokybės Prekę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir įstatymai.
DĖMESIO! Remiantis mažmeninės prekybos taisyklėmis Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis
prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai
pardavėjas sutinka (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401–9406). Svarbu: Kilus klausimams dėl baldų priežiūros, surinkimo ar valymo
instrukcijų būtinai kreipkitės šiais kontaktais lovurojus@gmail.com, tel.: +370 690 06888 arba +370 670 34797. Taip pat galite kreiptis į
specializuotą saloną LOVŲ ROJUS Vilniuje adresu Ukmergės g. 369, PC BIG VILNIUS 2 aukštas (Baltic Baldų Centras).