1. KOKYBIŠKŲ PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

Daugiau apie taisykles bei sąlygas rasite : https://lovurojus.lt/prekiu-pirkimo-pardavimo-taisykles/

7.1. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Vartotojas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekę keisti ar grąžinti gali Taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Dalis kokybiškų prekių, tokių kaip baldai, čiužiniai, patalynės reikmenys, negali būti keičiamos ar grąžinamos. Tokių prekių sąrašas yra nurodytas teisės aktuose. Prekės, kurios buvo pagamintos pagal Vartotojo pateiktas specifikacijas arba buvo gamintos pritaikant jas individualiems Vartotojo poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, baldas su pasirinktu audiniu ar spalva ir pan.), taip pat prekės, kurių keitimo ar grąžinimo galimybės nenumato teisės aktai arba kurios gali būti keičiamos ar grąžinamos tik Pardavėjo sutikimu, negali būti keičiamos ar grąžinamos, išskyrus, jeigu Pardavėjas nurodo kitaip.

7.3. Keisdamas ar grąžindamas kokybiškas prekes Vartotojas privalo laikytis šių reikalavimų: 

7.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, nepažeistoje pakuotėje.

7.3.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, neišpakuota (pakuotės, išskyrus higienos prekių pakuotę, atidarymas jos nesuplėšant, jei neatidarius pakuotės prekės neįmanoma apžiūrėti, nelaikomas pažeidimu), nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugojusi vartojamąsias savybes, nesugadinta.

7.3.3. Grąžinama prekė turi būti visos ir tokios pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo gauta Vartotojo.

7.3.4. Keičiama ar grąžinama prekė turi būti su jos įsigijimą patvirtinančiais dokumentais (sąskaita, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašu, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekiu ir kt.) ir Prekės grąžinimo aprašu, kurį LOVŲ ROJUS atstovas užpildys keitimo ar grąžinimo metu.

7.3.5. Prekė nepatenka į prekių, kurios negali būti keičiamos ar grąžinamos, nurodytų Taisyklių  7.2 punkte, sąrašą.

7.4. Pardavėjas nepriima Taisyklių 7.3 reikalavimų neatitinkančių prekių ir prekių, nurodytų Taisyklių 7.2 punkte, taip pat negrąžina Vartotojo už tokią prekę sumokėtų pinigų.

7.5. Keisdamas ar grąžindamas kokybišką prekę, Vartotojas sutinka, kad keičiama ar grąžinama prekė dar kartą būtų įvertinama Pardavėjo atstovų. Pardavėjo prašymu, Vartotojas turi sudaryti galimybę įvertinti prekę pristatymo ar kitoje jos buvimo vietoje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Vartotojui. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant turi susisiekti su Vartotoju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo Vartotojui būdo. Jei keičiama ar grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Vartotojas atsisako priimti jam grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Vartotojui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo ar bandymo susisiekti su Vartotoju dėl prekės perdavimo būdo dienos.

7.6. Pinigai už grąžinamą prekę, atitinkančią Taisyklių 7.3 punkto reikalavimus, grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

7.7. Keičiant ar grąžinant prekę, pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pavyzdžiui, pristatymo mokestis, pakartotinio pristatymo mokestis ir t.t.) negrąžinami.

7.8. Prieš keisdamas ar grąžindamas prekę Vartotojas susisiekia su Salono, kuriame įsigijo prekę, darbuotojais arba, jeigu įsigijo prekę elektroninio ryšio priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu ar elektroniniu paštu), telefonu +37069006888, +37067034797 arba elektroniniu paštu info@lovurojus.lt ir suderina prekės keitimo ar grąžinimo sąlygas.

  1. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

8.1. E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekių formos ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ar kitų elektroninių prietaisų ypatybių.

8.2. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Klientas turi teisės aktuose nustatytas teises.

8.3. Garantijos galiojimo laikotarpiu Klientas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Klientas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei prekės trūkumas yra smulkus. Jei Klientas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

8.4. Vykdant prekės pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas, o jeigu prekė turi būti gaminama – 45 (keturiasdešimt penkios) darbo dienos nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos.

8.5. Prieš grąžindamas nekokybišką prekę Klientas susisiekia telefonu +37069006888, +37067034797 arba elektroniniu paštu info@lovurojus.lt ir suderina prekės grąžinimo sąlygas.

8.6. Prieš keisdamas prekę, Pardavėjas turi teisę ją įvertinti Taisyklių 7.5 nustatyta tvarka.